top of page

Innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer kutatás-fejlesztése

A projekt célja egy innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer kutatás-fejlesztése, amely képes a villamos eredetű (zárlati) tüzek előrejelzésére, a tűzjelző rendszerek innovatív üzemeltetésére, üzembiztonságának megteremtésére, karbantartásának támogatására

Az innovatív tűz előrejelző rendszer bevonásával az analóg tűzjelző rendszerek által generált tűzjelzések bejelzései is eredményesebbek lennének, a már kiépített rendszerek is hatékonyabb tűzjelzést tudnának biztosítani. A tűzjelző érzékelők által folyamatos mérési ciklusokban mért részecske koncentráció adatok elemzésével, a koncentráció változások tendenciájának vizsgálatával az eddigieknél hatékonyabb tűzjelzés technikai megoldást lehet elérni. Az előrejelző rendszer fontossága nem csak a majdan kitörő tűzre vonatkozó előrejelzés generálása, hanem a prognosztikai üzenet megjelenését követően a kontroll, felügyelet (őrzésvédelmi felügyelet), felderítés és beavatkozás időigényének a maximalizált csökkentése is ugyanilyen jelentős szempont. Az innovatív tűz előrejelző rendszer nem csak a zárlati tüzek megelőzésére szolgál, hanem további számos működési, üzembiztonsági és karbantartási tanácsadó funkcióval rendelkezik majd.

Az innovatív tűz előrejelző rendszer gyárak, raktárak, csarnokok (sport-, kiállítói-, kulturális, stb.) irodaházak, logisztikai központok, bevásárlóközpontok, kórházak, biztosítótársaságok, illetve bármilyen intézmény, szervezet számára hasznos, ahol fontos az életvédelem, a kár- és baleset megelőzés. Alkalmazásával a zárlati tüzek még kialakulásuk előtt megelőzhetők, szakszerű beavatkozással az esetleges tűzesetekből származó nagy vagyoni károk, személyi balesetek, sérülések is elkerülhetők, csökkenthetők.

VÉGE

Innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer kutatásfejlesztése a Sonrisa Kft-nél

Kiadás dátuma: 2020. január 23.

A projekt célkitűzése olyan energetikai sztochasztikus modellek és optimalizálási eljárások kutatása volt, amelyek a hagyományos energiahordozó- és nyersanyagpiacok mellett a megújuló és rugalmas energiahordozók piacának kockázatkezelésére is alkalmasak.

Az energetikai piac szereplői számára elemi érdek, hogy a globális energiapiacon a tevékenységükből adódó természetes kockázatukat minimalizálják. A legtöbb szervezetnek az ágazati regulációk és belső szabályozások miatt szigorú kockázatkezelési előírásoknak kell megfelelniük. Ezek a szervezetek a pénzügyi piacokról jól ismert kockázatkezelési eljárásrendeket kell, hogy implementálják. Elengedhetetlen számukra egy olyan döntéstámogató kockázatkezelő rendszer, amely tudományos megalapozottsággal, speciálisan a globális energiapiac sajátosságait modellezi.

Az eddig létező, speciálisan a szektor számára készített kockázatkezelési eszközök, megoldások két fontos területen nem feleltek meg napjaink gyorsan változó követelményeinek. Egyrészt jellemzően a hagyományos energiaforrások és nyersanyagok kockázati modelljeit tartalmazták, így nem adtak kellő választ a komplexebb portfóliók, például a mind fontosabb, de eltérő termelési és kereskedési sajátosságokkal rendelkező megújuló energiaforrások vagy az LNG piacok kockázatainak kezelésére.

Másrészt a mögöttes matematikai modellek vagy csak sztochasztikus vagy csak lineáris programozási technikákat alkalmaztak, így nem tudták közös kockázatkezelési rendszerben ábrázolni az árfolyammozgásokat, termelési trendeket, valamint a fogyasztási dinamikából következő keresleti várakozásokat. Nélkülözték továbbá a multidiszciplináris, komplex, társtudományokkal együttes megközelítésű tudományos vizsgálatokat.

A Sonrisa Kft. által fejlesztett innovatív, megújuló energiapiaci kockázatkezelő szakértői rendszer minden fent említett hiányosságot kiküszöböl, az energiapiacon élenjáróként széles körű nemzetközi érdeklődésre tarthat számot.

meldelogo.png
kfi.png

Schreiber Gábor, projektvezető
tel: +36-30-941-8144
e-mail: gschreiber@melde.hu

sonrisa_press.png
kfi.png

További információ:

Dombi Gergely, projektvezető
tel: +36-20-264-6654

email: dombi.gergely@sonrisa.hu

bottom of page