top of page

Belső-visszaélés bejelentési rendszer tájékoztató

Az Open Minds Kft. (Open Minds) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (továbbiakban: Panasztörvény) megfelelve kialakította a belső visszaélés-bejelentési rendszerét, ahol bejelentést lehet tenni olyan ügyekben, olyan eseményekkel vagy cselekményekkel kapcsolatban, amelyek törvénybe, más szabályokba vagy az Open Minds irányelveibe (szabályzataiba) ütköznek, vagy egyéb módon visszaélésre utalnak.

Visszaélés bejelentése előtt feltétlenül olvassa el a belső visszaélés-bejelentési szabályzatunkat és az ennek a részét képező, a visszaélés-bejelentésekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatot. Ez a szabályzat tartalmazza az eljárásrendet, azaz a részletes leírását annak, hogy milyen eseményeket, milyen feltételekkel, hogyan lehet jelenteni, és mi történik a bejelentésekkel.

A bejelentés megtételével a bejelentő elfogadja a belső visszaélés-bejelentési szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

Kik tehetnek bejelentést?

 

Az Open Minds visszaélés-bejelentési csatornáját jelenleg a Panasztörvényben foglalt bejelentésre jogosultak (például munkavállalók, alvállalkozók, ügyfelek, szállítók, stb.) használhatják.

 

Kérjük, hogy a panasz bejelentését az alábbi csatornákon tegye meg:

Személyesen: előzetes telefonos egyeztetést követően 7625, Pécs, Majorossy Imre utca 36. címen.

E-mailben: compliance@openminds.hu

 

A bejelentők védelme:

a belső visszaélés-bejelentési rendszer elkülönült és független az Open Minds egyéb rendszereitől. A bejelentés tényét vagy a bejelentő kilétét a Panasztörvényben meghatározottak szerint bizalmasan kezeljük. A bejelentés megtétele miatt hátrány senkit nem érhet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Open Minds úgy alakította ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Ha a bejelentő szükségesnek tartja, megadhatja kapcsolati adatait, ezeket azonban csak a vizsgálat lefolytatására kijelölt személyek láthatják. A bejelentő jogosult a bejelentést azonosíthatatlan módon megtenni, ebben az esetben azonban amennyiben a megadott információ nem elegendő vagy nem megfelelő a bejelentés kivizsgálásához, illetve a vizsgálat megindításához vagy eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges információ egyébként bármely okból nem beszerezhető, úgy a vizsgálat eredmény nélkül kerülhet lezárásra.
 

Adatvédelem: A bejelentés során megadott adatokat a belső visszaélés bejelentési-rendszerre vonatkozó adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

bottom of page